Opstaldning

 

Opstaldningvilkår for Møllegaard 01.06.2020
 

Opstaldningspris:
Vi tilbyder dette helt unikke produkt hvor ALT er inkluderet i den månedlige pris.
Fuldpas af din hest, fodring morgen og aften samt ind og udlukning.
Skoning og beskæring af din hest ca. hver 8 uge både sommer og vinter, med eller uden mordax.
Påsætning af evt. tabte sko gratis.
Ormekure 2 til 3 gange årligt efter behov.
Vaccination en til 2 gange årligt efter behov.
Pris Løsdrift med alt indkluderet i denne pris, 3200,- kr. pr. måned inkl. moms.
Pris boks med alt indkluderet i denne pris, 3900,- kr. pr. måned inkl. moms.

Prisreduktion ved 1 arbejdsdag pr. uge, 500,- kr. pr. md.
Prisreduktion ved 2 arbejdsdage pr. uge, 1000,-kr. pr. md.  


Staldforhold:
Hestene går i løsdrift sommer og vinter. Hopper og vallakker for sig. De går på gode højtbeliggende
græsfolde som er dyrket økologisk, samt rummelige jordfolde. Antallet af heste er svingende
men vil generelt variere mellem 10 og 15 stk. i dagtimerne og mindre om natten.
Jordfoldene har flise- og armeringsarealer. Halvtag og rundbuehaller og træer,
hvor hestene altid kan søge ly og læ.
Vand: Hestene har hele året adgang til frostfrie vandkopper på løsdriftfoldene. Står de på separate folde eller på boks er der vand i store baljer, som tilses hver dag og renses jævnligt.
Boks:
Der er også mulighed for at få hestene på boks om natten. Dog er der begrænset antal bokse.
Vi bruger savsmuld som strøelse. Man har som udgangspunkt samme boks, men der kan ske rokeringer efter behov. Savsmuld tildeles og fordeles af udlejer. Boksen rengøres i bund efter behov af udlejer eller efter aftale med opstalder. Vi lukker heste ud og ind.

Fodring:
Den daglige fodring foretages udelukkende af Jan. Der fodres i vinterhalvåret morgen og aften.
Der fodres med wraphø. Gennemsnitlig gives der 6-7 kg wraphø per hest per dag.
Kraftfoder udvalgt af os gives til heste på boks og kan tildeles af hestens ejer efter behov og i forbindelse med træning/ridning. Der fodres ikke (heller ikke godbidder) på folde og ved opsadlingsbom. Hestene har hele året adgang til saltsliksten, vitaminer og mineraler. Tilskudsfoder derudover kan gives, hvis det er lægeligt begrundet (blodprøve) eller efter aftale med Jan. Vi forhandler Dangro foderprodukter, så  tilskud kan bestilles hos os.
Om sommeren tilvænnes hestene langsomt til græs. Der vil være glidende overgange i foderskift, så tarmbakterierne kan omstille sig. Hestene fodres på denne årstid om morgenen med wrap og kommer på græs eftermiddag/aften antal timer efter behov.

Rengøring af flise- og armeringsarealer og vandbaljer m.v.
Man har som opstalder mulighed for at reducere opstaldningsprisen ved at binde sig for en dag eller flere pr uge, ved at tage ansvar for rengøring af flise- og armeringsarealerne, rengøring af vandbaljer og påfyldning af rent vand ved folde og i bokse. Der kan køres turnus og arbejdet fordeles af udlejer efter antal opstaldere.
For at holde toilet og rytterstue appetitlige for alle er der turnusrengøring for opstaldere i weekender, hvor der foretages let rengøring af toilet og rytterstue. På ovalbane rives hovslaget. Mangler der nogle rengøringsartikler dertil, skrives det til Karin på ”Møllegaard opstalder” FB, hun indkøber så det ønskede. En gang imellem laves fælles arbejdsdage, når behov haves for at gå ekstra i bund med f.eks. oprydning og staldrengøring m.v. Møllegaard sørger i så fald for forplejning.

Pasning af bedrift:
I det daglige passes bedriften af ejerne, men i perioder, hvor vi er væk (f.eks. stævner, ferier eller lignende) hjælper opstaldere så vidt muligt med pasning af gårdens heste. Her laves turnusordning og vagtfordeling af Jan, og opstaldere sms til Jan om, hvad de kan og ikke kan i perioden.

Træning, undervisning, kurser, pasning, leje af hest og skoning:
Træning, undervisning, kurser, pasning og skoning af din hest forestås af Jan og Karin, når det skal foregå på Møllegaards matrikel, hvis ikke andet er aftalt.
Vi kan tilbyde at træne din hest, undervise equipagen, passe hesten (vedligeholdstræning) i tilfælde af ferie og sygdom eller andet. Vi vil jævnligt udbyde kurser, enten kurser vi selv forestår eller i samarbejde med andre. Skal venner med på tur, kan der lejes heste af Møllegaard. Det er muligt for opstaldere at lave individuelle aftaler med os.
Har vi ansatte, indgår de i stedets arbejdsområder efter kvalifikationer og under vejledning af os.
Jan er stedets faste beslagsmed. Bruges anden smed er det på dennes matrikel eller efter aftale.
Staldlejen betales månedlig. Er hesten væk fra gården en periode betales opstaldning stadig og man bevarer sine forpligtigelser.

Opsadlingsmuligheder, udstyr:
Der er fine opsadlingsmuligheder inde som ude og plads til nødvendigt udstyr som sadler trenser m.v. Der tildeles plads til den enkelte, når man bliver opstalder på Møllegaard.
Vi forhandler Tølt Hester sadler og udstyr. Man kan få kvalificeret vejledning omkring udstyr generelt og prøve demosadlerne hos os.  

Ansvar:
Vi er medlem af DI og Hestens Værn. Vi har faste dyrlæger tilknyttet, som tilser bedriften flere gange årligt. Flemming Christiansen og Trine Venø.  Opstaldere opfordres til at anvende stedets dyrlæger, da de har indsigt i bedriften som helhed. Hvis opstalder har dyrlæge til sin hest skal info som minimum viderebringes til os; har vi mulighed for at være til stede, vil det være optimalt, da vi har det overordnede ansvar for bedriften.
Hesten står opstaldet på eget ansvar, men vi observerer foderstand, helbred m.v. og vil være behjælpelige med løbende vurdering af hestens sundhed og træningstilstand i øvrigt. Ejer kontaktes og dyrlæge tilkaldes, hvis det skønnes nødvendigt. Jan har medicinhåndteringskursus og er behjælpelig i forbindelse med førstehjælp og vaccinering.

Ormestrategi og vaccinationer:
Hele besætningen køres ind under fælles ormestrategi og vaccinering. Jan forestår dette og betaling sker til Møllegaard Islandsheste.

Ridning:
Al ridning på Møllegaards område foregår på eget ansvar og ridehjelm er påbudt.

Åbningstider:
Som udgangspunkt er Møllegaards faciliteter til fri afbenyttelse det meste af dagen, undtagen når der er ridehold, kurser eller lign. Vi henstiller til, at man lader hestene få sin morgenmad og aftensmad i ro, og derfor venter med at komme til efter kl. 10.00 og ikke kommer efter kl. 20.00, medmindre andet er aftalt.

Hunde og katte:
Hunde må ikke medbringes på Møllegaard, hvis det ikke er efter aftale. Stedets hunde Askja og Owett passer på ;-) Askja (islandskfårehund) går frit rundt, er sød og må klappes alt det, man vil. Schæferen Owett må man gerne snakke med efter aftale med Janl. Hun er i snor på matriklen undtagen i forhaven, som er hendes frie domæne. Kattene er helst ikke ude, men ser man dem ude, skal man passe på ikke at få dem med hjem i bilen, eller at de ligger under hjulene.

Fælles info:
Møllegaard Islandsheste har FB grupperne:  ”Møllegaard opstalder” og ”Møllegaard info” til intern kommunikation. Ved personlige forhold henvender man sig selvfølgelig direkte til udlejer.

Opsigelse:
Aftalen kan opsiges med en måneds varsel ved udgangen af en måned for begge parters vedkommende.


Dato/underskrift- opstalder:                                                     MVH Karin og Jan

 

 

   

Græsfolde

 

     

hoppefold                                                            hoppefold

 

     

vallakfold                                                            vallakfold 

 

  

Plads til i alt 16 heste på boks.

 

 

 

 

 

 

Baneforhold 

 

Ovalbane og dressurbane kan frit benyttes af alle fra Møllegaard. Banerne er fuldt oplyste og kan bruges alle ugens dage, dog ikke på tidspunkter, hvor der er undervisning. Ønsker man at afholde kurser eller undervisningsdage med instruktører udefra, skal det aftales nærmere med Karin og Jan. Der er tilmed en 200 m bane til stilpas og en roundpen til longering.

 

Transport 

 

Buslinje 35 kører lige til døren på hverdage.

Buslinje A: 11 kører til Stautrup (ca. 1 km herfra) alle dage.

 

 

 

  

 

 

Klipning af heste (islandske heste i særdeleshed):

Når hesten står på løsdrift eller halv løsdrift (inde om natten).

 

Heste klarer uden problemer at blive redet sommer som vinter, uden at man fjerner deres pels.

Man ser ikke sygdom, fordi de har pels, men de kan nemmere blive syge uden.

Det er et stort indgreb overfor hesten at klippe den, også større partier af kroppen, af flere årsager. Uden pels kan hesten ikke selv på naturlig måde regulere temperatur, væde, kulde og varme. Den har fra naturens side det mest fantastiske tøj, der findes. Uld isolerer mod både kulde og varme og er vandafvisende tillige. Pelsen beskytter huden mod skader, så denne kan opretholde en intakt barriere, som forhindrer indtrængning af bakterier m.v. Hesten får ikke så nemt slidsår og er ikke så udsat for skader. Pelsen beskytter mod træk, hurtig afkøling og ophedning. Hesten ændrer selv sit sommer og vinter outfit, så det passer til vejrliget, hvis den får lov dertil. Om vinteren skal man helst ikke vaske for meget, da lanolinen i pelsen, det beskyttende hudfedt, gør at hesten holder en passende temperatur. Man skal så vidt muligt holde pelsen fri for mange klumpende kager af f.eks. mudder, da den ellers ikke virker så godt isolerende som den kan. Almindelig god strigling og hud/pels-pleje kan anbefales. Man og hale kan vaskes hele året.

Klipper du hesten, skal den have dækken på (det tøj, som du lige har taget af L). Dækkenet skal tilpasses vejrets beskaffenhed, du kan ikke nøjes med en slags. Med dækken på kan den ikke socialisere sig på den måde, som det er naturligt for den. Det bliver mere besværligt for den at rulle sig, gnubbe og blive gnubbet af artsfæller og motionere sig selv. En hest på hel eller halv løsdrift bør så vidt muligt ikke være afhængig af dækken (sommereksemdækken undtaget). En hest på løsdrift bør ikke klippes.

 Du bliver mere afhængig af din hest og den af dig, hvis du klipper den. Dit ansvar kan blive tungt og din tid knap, hvis du ikke let kan komme til hesten flere gange om dagen.

Hesten sveder for at komme af med varme, det gør mennesker også, det har aldrig været farligt, det er en sund evne at have. Det er værre, hvis man ikke er god til at svede både for mennesker og dyr. Om vinteren kan du evt. skridte af lidt længere tid, så hesten kommer ned i respiration og damper langsomt af i bevægelse. Lade hesten stå evt. i boks med fleece-/sveddækken eller let ulddækken for at dampe af lidt tid, inden du tager dækkenet af og sætter den ud igen, dette specielt hvis det regner. Varmen fra kroppen i samspil med pelsen gør, at den er varm nok ind mod kroppen, underulden er sjældent hel våd alligevel, og den må godt være våd udenpå. Når hesten sveder kommer det fra svedkirtler i huden og derfor bliver underulden også våd, når hesten sveder. Det er korrekt at underulden sjældent bliver våd, når hesten bliver våd udefra, altså ved regnvejr, vask og lign. Derfor er man nødt til at stikke fingrene godt ind i pelsen, for at mærke om den er tør helt ind til huden, inden hesten sættes ud efter arbejde.

Racens præg skal bevares, synes vi. En særlig ting ved den islandske hest er dens pels, som har specielt gode evner, når det drejer sig om at yde beskyttelse hele året. Den islandske hest har f.eks. en mere vandafvisende pels end de fleste andre racer.

Der er ingen modsætning i at ride sin hest på højt niveau og så lade den beholde sin pels hele året.

Om vinteren er der koldt både ude, i stalde og ridehaller, så der er det godt at have isolerende pels over det hele.

Desuden er det en grundlæggende holdning fra vores side ikke at menneskeliggøre hesten unødigt og på bekostning af dens natur og ud fra misforstået godhed eller bekvemmelighed at skabe behov, den ikke har.

Prøv at stille dig ud en dag i kulde og regn eller frostvejr med godt tøj på hele kroppen, med undtagelse af en bar mave eller lign. Skiller man nogen steder fryser man over det hele, uanset hvordan man vender i forhold til vindretning m.v., det ved enhver, og at det er decideret farligt for mennesker med for eksempel bart hoved i hård frost er almen videnskabelig viden. En nøgen hest er det selvfølgelig ikke anderledes for.

Ifølge dyreværnsloven er man forpligtiget på, at heste der går på løsdrift har tilegnet sig intakt og brugbar vinterpels.

 

Heste opstaldet og med luftning jævnligt:

Se bladet hest nr. 9 /2010

 

Heste klarer uden problemer at blive redet på alle niveauer vinteren igennem uden at man fjerner deres pels eller noget af den, også når de er opstaldet og står det meste af tiden på boks og bliver luftet med dækken, hver dag f.eks. nogle timer. Men vil man alligevel klippe sin hest er det vigtigt at gøre sig klart, om det nu også er et ”must” for hesten, eller om den ikke havde bedre af at bruge mere tid med artsfæller end i boks og bedre af at bruge sit eget tøj end få tøj på. Her kan man dog i særlige tilfælde i modsætning til løsdrift forsvare at klippe i forhold til hestens fysiske velbefindende, men jo mere pels du fjerner, des mere tøj skal den pakkes ind i til vinter. Den og du bliver mere ufrie.

 Det bør aldrig blive et modefænomen at klippe hesten uden tanke for, hvad den specifikke hest har brug for i forhold til det arbejde, den skal udføre, og i forhold til dens hesteliv i øvrigt.

 

På Møllegaard kan heste på hel løsdrift ikke klippes og have dækken på permanent, når de går på folden. Når de er sammen med ejeren, kan ejeren selvfølgelig bruge og gøre, hvad han/ hun lyster, men man er ansvarlig for, at ens hest har udviklet pels til at stå ude hele døgnet.

 

På Møllegaard kan man også vælge halv løsdrift. Man har så sin hest på boks om natten. Vi trækker ind og ud. Generelt hvis man så bruger dækken inde, skal man så selv sørge for dækken af og på, hvis ikke andet er aftalt.

 

Jan og Karin

Møllegaard Islandsheste

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sommergræs / Unghingstefold

 

Vi tilbyder sommergræs til unghingste op til 3 år samt til vallakker. 6 tdr. land smukt beliggende, let kuperet tærren, tæt på Møllegaard. Marken er anlagt og dyrkes økologisk og er tilsået med hesteblanding uden kløver. Hestene har adgang til både naturligt vand og automatvandkar, de har ligeledes adgang til saltsten og vitaminer/mineraler adlibitum. Der er opsyn med hestene hver dag. 

Pris for en sæson: 3000,-kr.